item-thumbnail

भरलेली पापलेट | Paplet Fish Fry

0 July 14, 2015

भरलेली पापलेट | Paplet Fish Fry साहित्यः२ मध्यम आकाराची पापलेट, १/२ नारळाचा चव, ३ हिरव्या मिरच्या, पाव चमचा हळद, १० लसूण पाकळ्या, थोडेसे आले,थोडासा पु...